Poskytované riešenia

 

 Grafika, Média, PR

 

 Médiá a PR riešenia na mieru vytvorenie identity spoločnosti

 Grafické návrhy a realizácia prvkov: logo, vizitky, plagáty, hlavičkový papier, dizaj webu, pečiatka, reliéfna pečiatka 

 

 Webové riešenia

 

 Webové stránky - vytvoreni, hosting a správa webovej stránky, e-shop

 

 

 Softvérové riešenia na mieru

 

  Mobilné aplikácie

  Zautomatizovanie administratívnej práce tvorby ceny, dokumentácie

  CRM nástroje - kastomizácia pre potreby klienta

 

 

 Konzultácie ohladne vývoja software

 

 Poradenstvo v oblasti vývoja aplikácií - návrh a nastavenie nástrojov vývoja, scrum, agility a pod.

 Podpora tímu vývoja

 

 Konzultácie ohladne testingu/Quality Assurance

 

 Poradenstvo v oblasti testingu  - vytvorenie a nastavenie procesov a tímu testovania, analýzy, návrh a implementácia testovacích a trekovacích nástrojov

 Poradenstvo v oblasti Quality Assurance - návrh a nastavenie procesov kontroly (auditu) softvérových riešení